Projecten Muziekstudielocalen en Studio’s

Voor veel individuele bouwprojecten is de karakteristieke geluidwering van de gevels berekend en zijn geluidwerende gevelvoorzieningen bepaald.

In een aantal situaties is vooraf de geluidbelasting van de gevels berekend, in de andere situaties was deze bekend.

In de meeste situaties gaat het om de specificaties voor geluidisolerende beglazing, kierdichting en geluidgedempte ventilatieroosters (suskasten).

Diverse Play-back Studio’s

In Oldenzaal

In Oldenzaal is een studio gebouwd voor muziekweergave met een High End installatie (Goldmund, Kiseki, Krell, Magnepan 2.5 magnetostaten, Janis subwoofer). De Wolff heeft deze studio ontworpen volgens het LEDE-principe van Don Davis (Live End Dead End). Verder zijn geluidwerende voorzieningen aan de gevels geadviseerd. Dat het project geslaagd is bleek wel uit het

.

feit dat de subwoofer overbodig was geworden. Als gevolg van de breedbandig absorberende wand achter de weergevers liep het laag van de magnetostaten ten minste een octaaf dieper door. Uit dit project is een volgend project voortgekomen, bij Mijn hifi te Nijmegen (later HOBO Hifi).

Mijn Hi-Fi, Nijmegen

Ontwerp van twee studio’s voor demonstratie van

High End en Hifi apparatuur. De eisen hadden onder meer betrekking op een zeer hoge geluidisolatie van de scheidingswand tussen twee studio’s, een korte nagalmtijd conform de geldende richtlijnen en het voorkomen of verzwakken van vroege reflecties in de speakerzone en de luisterzone. De Wolff heeft het ontwerp gemaakt en heeft de benodigde akoestische voorzieningen gespecificeerd.