Modelbeelden en geluidsfragmenten

Voor de advisering van de verbouwing van kerkgebouw “De Bron” te Amersfoort is een akoestisch simulatiemodel gemaakt (zie het eerste modelplaatje). Er zijn verschillende varianten onderzocht, onder andere een variant met mobiele klankkaatsers tussen kerkzaal en ontmoetingsruimte. Deze klankkaatsers verzorgen vroege reflecties in de luisterzone op de grensstrook tussen kerkzaal en ontmoetingsruimte. De verschillen tussen de situatie inclusief en exclusief mobiele klankkaatsers is gevisualiseerd in contourkaarten van de spraakverstaanbaarheid (STI) en zijn geauraliseerd (hoorbaar gemaakt) in enkele geluidsfragmenten. De nummers bij de knoppen corresponderen met de nummers van de zitplaatsen in de kerkzaal.Let met name op de verschillen op de zitposities 01 en 41.

Domkerk, Utrecht

positie 01

positie 02

positie 03

positie 04

positie 40

positie 41

Berekende STI-male met het bestaande PA-systeem; luidsprekers binnen de banken ingeschakeld, luidsprekers in de koorzijbeuken en transepten uitgeschakeld. Op 79.7% van het bestoelde oppervlak is STI 0.6 (cyaan = redelijk). In de overige zones is de STI 0.6 (donkerblauw = goed).

Domkerk, Utrecht

Gemeten STI met het bestaande PA-systeem;

luidsprekers in koor,

koorzijbeuken en viering ingeschakeld.

Domkerk, Utrecht

Gemeten STI met het bestaande PA-systeem;

luidsprekers in koor

en viering ingeschakeld.

Domkerk, Utrecht

positie 01

positie 02

positie 03

positie 04

positie 06

positie 08

Berekende STI met een nieuw PA-systeem met beam steering techniek; luidsprekers binnen de banken en in de koorzijbeuken ingeschakeld. Op 52.7% van het bestoelde oppervlak is STI 0.6 (cyaan = redelijk). In de overige zones is de STI 0.6 (donkerblauw = goed).