Akoestische onderzoeken zijn verricht in de

metaalverwerking en bulkindustrie

Daarnaast zijn provincies, omgevingsdiensten en gemeenten geadviseerd. Hierna worden enkele projecten nader belicht en recreatie, agrarische en CUMELA-bedrijven en schokgolfgeneratoren (anti-hagelkanon),

afvalverwerking, ruimtelijke ordening, zonebeheer en overheid. Sommige projecten zijn in samenwerking met andere ingenieursbureaus uitgevoerd, bijvoorbeeld de Schreuder Groep, DHV Milieu & Infrastructuur, Grontmij.