Inbreidingsprojecten Nieuwbouw

De Wolff heeft akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van “Centrumplan” te Alblasserdam (art. 19 WRO procedure) en het plan “De Werven” (het voormalige Verolme-terrein), Drentse buurt in Alblasserdam, Crabbehof te Dordrecht en Peulenwiek te Hardinxveld-Giessendam.

De meest voorkomende projecten hebben betrekking op bestemmingsplannen, inbreidingsprojecten (vervangende) nieuwbouw, nieuwe wegen, reconstructies, sanering, ruimtelijke ordening en het meten van wegverkeerslawaai. De Wolff heeft veel projecten geadviseerd voor onder anderen de

Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Milieudienst Noord-west Utrecht, Milieudienst Zuid-oost Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Houten, provincie Utrecht en Noord-Holland en voor een aantal ingenieursbureaus.

Dubbele woning, Geldrop-Mierlo; Centrumgebied Papendrecht; Minister Kanstraat, Breda